Au pair migrationsverket

Anställa en au pair – Migrationsverket

3 okt. 2022 — En au pair är en person som tillfälligt bor hos en familj och får ersättning för lättare hushållsarbete och barntillsyn.

Uppehållstillstånd för au-pairer – Migrationsverket

1 nov. 2022 — Om du är medborgare i ett land utanför EU och vill arbeta som au pair behöver du ha ett uppehållstillstånd. För arbete som varar kortare tid …

Höjt krav på ersättning för au pairer – Migrationsverket

23 sep. 2022 — Den som vill anställa en au pair måste erbjuda mat, husrum, försäkring och en kontant ersättning för utfört arbete.

Work permits for au pairs – Migrationsverket

1 nov. 2022 — If you are a citizen of a country outside the EU and want to work as an au pair, you need to have a residence permit.

If you are a citizen of a country outside the EU and want to work as an au pair, you need to have a residence permit. For work that lasts less than three months, citizens of certain countries also need to have a visa. The purpose of the stay must be to improve your language skills and knowledge of Sweden.

Ansökan om tillstånd att arbeta som au pair i Sverige

Du kan lämna in ansökan på en svensk ambassad eller generalkonsulat eller göra din ansökan elektroniskt på www.migrationsverket.se. Migrationsverket tar ut en …

Employing an au pair – Migrationsverket

3 okt. 2022 — An au pair is a person who temporarily lives with a family and is paid for light household work and child minding.

Application for a permit to work as an au pair in Sweden

You may submit your application at any Swedish embassy or consulate-general or electronically at www.migrationsverket.se. The Swedish Migration Agency charges a …

Checklista för avtal om au pair-arbete – Migrationsverket

Checklista för avtal om au pair-arbete

24 apr. 2020 — Ett avtal om au pair-arbete bör innehålla följande: • Rubrik om vad avtalet avser … Namn på personen som ska arbeta som au pair.

Info Sverige – Scandinavian Au-Pair Center

Scandinavian Au-Pair Center – Info Sverige

Som blivande au-pair måste du ansöka om arbets- och uppehållstillstånd från hemlandet eller något annat land där du är bosatt utanför Sverige. Du som får ett …

Au-Pair Agency and more – The Scandinavian Au-Pair Center (SAPC) Web Site

Info för familjen – ADP Sverige

I enlighet med Europeiska rådets bestämmelser angående arbetstid, får en au pair arbeta maximalt 25 timmar per vecka, och inte mer än 5 timmar / dag (tillfällig …

Varför bli värdfamilj?Att vara värdfamilj ger dig många fördelar, inklusive en prisvärd barnomsorgs-lösning och möjligheten att bekanta sig med en ny kultur.

Keywords: au pair migrationsverket, migrationsverket au pair